Go to content

Stop and consider | Dừng lại và cân nhắc

Cuộc bầu cử Tiểu bang NSW năm 2023 sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 và có rất nhiều thông tin để nghĩ đến.

Ủy ban Bầu cử NSW đang tiến hành một chiến dịch nâng cao nhận thức để khuyến khích cử tri cân nhắc những gì họ thấy, nghe và đọc mà có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. Chiến dịch này được gọi là "Dừng lại và Cân nhắc" và đang thực hiện trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và in ấn ở NSW.

Quý vị làm thế nào để biết đâu là sự thật? Hãy dừng lại và cân nhắc những gì quý vị thấy, nghe và đọc và đảm bảo rằng quý vị kiểm tra thông tin xác thực.

On this page

Kiểm tra nguồn tin

Dành thời gian để cân nhắc nếu thông tin là:
 

Shield with tick

Đáng tin
Nó có phải từ một nguồn đáng tin hoặc dễ nhận biết không? Có phải thông tin đó đến từ một phương tiện truyền thông được công nhận hoặc tài khoản truyền thông xã hội đã được xác minh không? Hãy nhớ rằng - luật bầu cử không quy định sự xác thực của việc truyền đạt thông tin.

Thumbs up

Hiện hành
Thông tin được phát hành khi nào? Chỉ vì một thông tin nào đó được chia sẻ ngày hôm nay không có nghĩa thông tin đó là hiện hành. Luôn kiểm tra ngày phát hành và nguồn gốc của thông tin.

Padlock

An toàn
Có thể là lừa đảo? Nếu quý vị nghi ngờ về thông tin được chia sẻ, điều quan trọng là quý vị phải suy nghĩ cẩn thận trước khi thực hiện.

Kiểm tra sổ ghi nhận thông tin sai lệch của chúng tôi

Sổ Ghi nhận Thông tin Sai lệch của chúng tôi theo dõi và bác bỏ những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm đáng chú ý về các quy trình bầu cử ở tiểu bang chúng ta. Nó cũng ghi chú bất kỳ biện pháp nào được Ủy ban Bầu cử NSW tiến hành.

Kiểm tra sổ ghi nhận

Vai trò của Ủy ban Bầu cử NSW

Ủy ban Bầu cử NSW là cơ quan độc lập có nhiệm vụ điều hành cuộc bầu cử ở NSW. Ủy ban cung cấp thông tin đáng tin về quy trình bầu cử và có thể điều tra việc cấp phép của thông tin bầu cử. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa tất cả các thông tin sai lệch có liên quan đến quy trình bầu cử khi được nêu lên với chúng tôi.

Ngoài quy trình bầu cử – Ủy ban Bầu cử NSW không có vai trò trong việc kiểm tra tính xác thực của thông tin bầu cử.

Các đoạn video