Go to content

Political donations | کمکهای مالی سیاسی

On this page

این اطلاعات به زبان های غیر انگلیسی ترجمه شده است تا تعامل با جامعه وسیع تر در نیو ساوت ویلز را تسهیل کند. در حالی که تمام تلاش ها برای ارائه ترجمه های دقیق انجام شده است، هیچ ترجمه ای کاملاً بی نقص نیست. متن رسمی، نسخه انگلیسی موجود در این وبسایت است. هر اختلاف یا تفاوت که در ترجمه به وجود آمده است از نظر اهداف پیروی و اعمال مقررات هیچ تاثیر قانونی ندارد. در صورت بروز هر سوالی در رابطه با صحت اطلاعات ترجمه شده لطفاٌ به متن انگلیسی مواد مراجعه کنید.

کمکهای مالی سیاسی

احزاب سیاسی، کاندیداها و افراد و سازمانهای دیگری که در سیاست یا انتخابات درگیر هستند ممکن است کمکهای مالی یا پشتیبانی های دیگری را، به ویژه در دوره پیش از انتخابات، درخواست کنند.  

یک کمک مالی سیاسی هدیه ای است که مستقیماً به و یا به نفع یک حزب سیاسی، یک عضو انتخاب شده پارلمان نیو سات ویلز یا یک انجمن محلی نیو سات ویلز،  یک کاندیدا یا گروه کاندیداها، یا شخصی که از کمک مالی برای مخارج اننتخاباتی یا دادن کمک مالی سیاسی به یک نفر دیگر استفاده میکند، داده می شود.  برای مبلغی که یک حزب سیاسی، کاندیدا یا یک شرکت کننده انتخاباتی دیگر می تواند در یک سال مالی از یک اهدا کننده سیاسی قبول کند محدودیت هایی وجود دارد.  این "سقف های کمک مالی" در هر سال مالی تنظیم شده و در وبسایت کمیسیون انتخاباتی نیو سات ویلز نشر می شوند. 

نام و نشانی اهدا کننده ممکن است در هنگام دادن کمک مالی پرسیده شود تا دریافت کننده بتواند تایید کند که اهدا کننده قانونی بوده و کمک مالی با سقف های کمک مالی تطبیق دارد.

انواع کمکهای مالی سیاسی

کمکهای مالی سیاسی کمکهای مالی برای انتخابات دولت ایالتی یا شهرداری ها، یا اعضای انتخاب شده پارلمان نیو سات ویلز یا انجمن محلی می باشند.

نمونه های کمکهای مالی سیاسی عبارتند از:

 • هدیه های نقدی
 • هدیه های غیر نقدی
 • خدمات رایگان یا تخفیفی
 • سهم داشتن، پرداخت هزینه ورود یا پرداختی دیگری به منظور شرکت کردن، یا بهره بردن، از یک اقدام تجاری یا مراسم جمع آوری سرمایه 
 • هزینه اشتراک سالانه یا هزینه دیگری که توسط یک عضو حزب یا شخص یا نهاد دیگر بمنظور وابسته شدن به آن حزب به یک حزب سیاسی پرداخت می شود.
 • عدم دریافت بهره برای یک وام.

در نیو سات ویلز کمکهای مالی سیاسی شامل این موارد نمی شود:

 • ارث گذاشتن با وصیت
 • هدیه ای که فقط به منظور یک انتخابات فدرال یا یک عضو پارلمان فدرال یا انتخاباتی در خارج از نیو سات ویلز یا یک عضو انتخاب شده خارج از نیو سات ویلز داده شده باشد.

کمکهای مالی سیاسی قابل گزارش

کمک مالی سیاسی قابل گزارش کمکی است که ارزش آن 1000 دلار یا بیشتر باشد. این شامل کمکهای مالی مکرر از یک اهدا کننده به یک دریافت کننده در یک سال مالی که ارزش مجموع آنها 1000 دلار یا بیشتر است می شود. 

شخصی که یک کمک مالی سیاسی قابل گزارش می دهد به نام یک اهدا کننده سیاسی عمده شناخته می شود.

وقتی یک حزب سیاسی، عضو انتخاب شده، کاندیدا یا یک شرکت کننده انتخاباتی دیگر کمک مالی قابل گزارش دریافت می کند رسید آن باید به اهدا کننده سیاسی عمده داده شود. 

برای کمکهای مالی غیر نقدی باید یک تصدیق نامه به اهدا کننده سیاسی عمده داده شود. 

کمکهای مالی سیاسی کوچک

کمک مالی سیاسی کوچک کمکی است که کمتر از 1000 دلار باشد.

اگر کمکهای مالی کوچک مکرر در یک سال مالی به یک شخص داده شود، ممکن است وقتی با هم جمع می شوند یک کمک مالی سیاسی قابل گزارش بشوند.

اهدا کنندگان سیاسی باید مراقب باشند که سوابق را به دقت نگهدارند تا بتوانند معین کنند که آیا کمکهای مالی کوچکی کرده اند که، وقتی با هم جمع شوند، به 1000 دلار یا بیشتر می رسند یا نه.

چه کسی می تواند کمک مالی بدهد؟

در نیو سات ویلز در مورد اینکه چه کسی می تواند کمک مالی سیاسی بدهد مقررات اکیدی وجود دارد. یک اهدا کننده باید:

 • فردی باشد که برای رای دادن در انتخابات فدرال یا انتخابات ایالتی یا شهرداریهای محلی نیو سات ویلز نامنویسی کرده باشد، یا
 • نهادی باشد با یک شماره بیزنس استرالیا یا شماره دیگری که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا به رسمیت شناخته می شود، یا
 • فرد یا نهادی باشد که کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز او را برای دادن کمکهای مالی سیاسی تصویب کرده باشد.

شرکت ها و افراد بخصوصی و همکاران نزدیک آنها از دادن کمک مالی سیاسی منع شده اند.

 • توسعه دهندگان املاک
 • نهادهای بیزینسی صنعت تنباکو
 • نهادهای بیزینسی صنعت مشروبات الکلی یا قمار - از جمله باشگاه های ثبت شده که در شرط بندی یا سایر قمارها درگیر هستند 
 • همکاران نزدیک یا سازمانهای نماینده صنفی اهدا کنندگان ممنوعه.

کمکهای مالی سیاسی غیر قانونی

بعضی کمکهای مالی سیاسی غیر قانونی هستند. اگر شخصی کمک مالی سیاسی غیر قانونی بدهد یا بپذیرد، ممکن است که مرتکب جرمی شده و توسط کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز در دادگاه مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد.

نمونه های کمکهای مالی سیاسی غیر قانونی عبارتند از:

 • کمکهای مالی به صورت پول نقد بیشتر از 100 دلار.   کمکهای مالی سیاسی بیشتر از 100 دلار باید با چک یا به صورت الکترونیکی پرداخت شوند.
 • کمکهای مالی سیاسی ناشناس
 • کمکهای مالی از اهدا کنندگان ممنوع
 • کمکهای مالی به مقداری بیش از سقف های کمک مالی

افشا گری کمکهای مالی سیاسی

شخصی که یک کمک مالی سیاسی قابل گزارش می دهد، اهدا کننده سیاسی عمده نامیده میشود اهدا کنندگان سیاسی عمده باید جزئیات کمکهای مالی سیاسی خود را به کمیسیون انتنخابات نیو سات ویلز گزارش بدهند.  اهدا کنندگان سیاسی عمده باید کمکهای مالی سیاسی قابل گزارش را  پس از پایان هر  سال مالی افشا کنند. احزاب سیاسی، اعضای انتخاب شده، کاندیداها و سایر شرکت کنندگان انتخاباتی نیز باید کمکهای مالی سیاسی ای را که پرداخت یا دریافت می کنند افشا کنند.   گزارشات اهدا کنندگان سیاسی عمده کمک می کند تا صحت آنچه که احزاب سیاسی، کاندیداها و سایر شرکت کنندگان انتخاباتی افشا کرده اند تایید شود.

اطلاعات مربوط به نحوه گزارش دادن در اینجا موجود است. 

کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز به موجب قانون موظف است که همه افشاگری ها را به منظور شفافیت در وبسایت خود منتشر کند.

رویدادهای جمع آوری پول، کمکهای مالی و مقررات

احزاب سیاسی، سیاستمداران و کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات اغلب رویدادهایی را برای جمع آوری پول برای حزب یا مبارزات انتخاباتی خود برگزار می کنند. دانستن مقررات مربوط به این رویدادها مهم است.

وقتی برای حضور یا شرکت در چنین رویدادی هزینه میپردازید، به عنوان مثال، برای خرید بلیط یا کالای دیگری به عنوان بخشی از رویداد جمع آوری پول، مبلغی که پرداخت می کنید یک کمک مالی است. 

اگر شما برای حضور افراد دیگر هزینه می پردازید، کمک مالی سیاسی که می کنید شامل مبلغی است که از طرف آنها می پردازید. 

ارائه پیشنهاد برنده در یک حراج جمع آوری پول یا خرید بلیط های قرعه کشی در حالی که در آنجا هستید، همچنین یک نمونه معمول از انجام یک کمک مالی سیاسی در یک رویداد جمع آوری پول است.

ممکن است از شما خواسته شود که کمکهای مالی را که در یک رویداد جمع آوری پول انجام میدهید، به کمیسیون انتخابات نیوساوت ولز فاش کنید. 

با ما تماس بگیرید

اگر سوالی دارید لطفاً با ما به شماره 1300 022 011 یا با ایمیل به آدرس fdc@elections.nsw.gov.au تماس بگیرید.  اگر به مترجم نیاز دارید لطفاً به TIS National (سرویس ترجمه نوشتاری و گفتاری) شماره 131 450 تلفن بزنید و خواهش کنید به کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز شماره 1300 022 011 تلفن بزنند.

ویدیوها

برای یک نظر اجمالی به مقررات کمکهای مالی سیاسی ویدیوهای زیر را تماشا کنید.