Go to content

انتخابات 2024 دولت محلی نیوساوت ولز

انتخابات دولت محلی نیوساوت ولز در روز شنبه، 14 سپتامبر 2024 برگزار خواهد شد. رای دادن اجباری است. 

On this page

درباره انتخابات دولت محلی

نیوساوت ولز به 128 منطقه دولتی محلی تقسیم بندی شده است. هر منطقه دولت محلی توسط یک شورا اداره می شود و رای دهندگان در هر منطقه افرادی را برای نمایندگی شان در شورا انتخاب می کنند.  اعضای منتخب یک شورا، شورائیان نامیده می شوند و رئیس شورا شهردار است.

برخی از مناطق دولت محلی به بخش ها تقسیم می شوند. اگر در یک منطقه تقسیم شده شورا زندگی میکنید، شما فقط به بخشی رای می دهید که در آن ثبت نام کرده اید.

رای دهندگان در برخی مناطق نیز به انتخاب شهردار خود رای می دهند. در دیگر مناطق، شهردار توسط اعضای شورا انتخاب می شود.

نقش شوراها

نقش شوراهای محلی در نیوساوت ولز رسیدگی به نیازهای یک شهر یا جامعه محلی است. 

مسئولیت های شورا عبارتند از:

  • تصمیم گیری های برنامه ریزی و بازنشسته سازی
  • سرک های محلی و زیرساخت های آبی
  • کتابخانه ها، امکانات ورزشی و پارک ها
  • جمع آوری آشغال های خانگی و بازیافت.

چگونه بدانم که باید رای بدهم؟
 
(ثبت نام برای رای دادن)

اگر 18 ساله و یا بالاتر از آن هستید و شهروند استرالیا هستید، باید برای رای دادن ثبت نام کنید. 

رای دادن اجباری است. رای دادن به شما توانایی انتخاب اینرا میدهد که چه کسی شما را در دولت فدرال، ایالتی و محلی نمایندگی کند. 

شما میتوانید برای رای دادن ثبت نام کنید، اگر:

  • شهروند آسترالیا هستید و
  • 16 سال یا بیشتر دارید (اما تا 18 سالگی نمیتوانید رای دهید)، و
  • حداقل یک ماه در آدرس فعلی خود زندگی کرده باشید.

میتوانید به وب سایت کمیسیون انتخابات آسترالیا رفته و برای رای دادن ثبت نام کنید یا جزئیات ثبت نام خود را تغییر دهید، یا یک فورم کاغذی را تکمیل کنید. 

پس از تکمیل ثبت نام، تأییدیه ای از نام خود را همانگونه که در فهرست انتخاباتی نشان داده شده است دریافت خواهید کرد، و اینکه در کدام بخش انتخاباتی فدرال، ناحیه انتخاباتی ایالتی و منطقه دولتی محلی ثبت نام کرده اید. 

مراحل ثبت نام به زبان انگلیسی است. 
 

گزینه های رای دهی

تعدادی از گزینه های رای دهی برای انتخابات 2024 دولت محلی نیوساوت ولز دارد.

برای این انتخابات، اینگونه میتوانید رای دهید:

  • حضوری، قبل از روز انتخابات در  یک محل برگزاری رای گیری زودهنگام (اگر واجد شرایط باشید)، یا
  • حضوری، در روز انتخابات، یا
  • با رای پُستی (اگر واجد شرایط باشید).

برای بررسی اینکه کجا میتوانید در روز انتخابات یا قبل از آن رای دهید، آدرس خود را در جستجوی آدرس وارد کنید اینجا 
 
برای یافتن لیستی از محل های رای گیری و اطلاعات مربوط به ساعات کاری و دسترسی به هر محل، آدرس محل ثبت نام خود را برای رای دادن وارد کنید. 

اگر نابینا هستید یا کم بینایی دارید، میتوانید با استفاده از رای گیری تلفنی به کمک عامل از طریق تماس با  
 
1300248683 ثبت نام کنید و رای بدهید.

در این انتخابات فقط یک بار میتوانید رای دهید.

ورق های رای گیری برای انتخابات شوراهای محلی

هنگامی که زمان رای دادن فرا میرسد، نظر به اینکه در کدام منطقه شورا یا بخش ثبت نام کرده اید، یک یا چند ورق رای گیری به شما داده میشود تا تکمیل کنید. 

به همه رای دهندگان یک ورق رای گیری اعضای شورا داده میشود تا تکمیل کنند.  همچنین ممکن است ورق رای گیری شهردار، ورق رای گیری همه پرسی و/یا ورق رای گیری نظرسنجی دریافت کنید.

راهنمایی هر ورق رای گیری را به دقت بخوانید. راهنمایی ها به زبان انگلیسی نوشته شده است.
 
 
به یاد داشته باشید، اگر حضوری در حال رای دادن هستید و به کمک نیاز دارید، از کارمندان انتخابات بخواهید که یک ترجمان تلفنی برای شما ترتیب دهد. همچنین میتوانید یک دوست، یکی از اعضای خانواده یا مراقب خود را به همراه داشته باشید تا به شما در فهماندن راهنمایی های رای دهی کمک کند.

عضو شورا

برخی از شوراها به مناطق کوچکتری به نام بخش تقسیم شده اند. اگر شما در یکی از این شوراها زندگی میکنید، به اعضای شورای رای میدهید که نماینده بخش شما هستند، که با اعضای شورای سایر بخش های شورا می پیوندند.

در برخی شوراها، ورق رای گیری دارای یک خط ضخیم در سراسر صفحه است که مربع های رای گیری هم در بالا و هم در زیر خط قرار دارد. در این ورق های رای گیری، میتوانید ترجیحات خود را در بالای خط یا زیر خط علامت گذاری کنید. راهنمایی ها را با دقت بخوانید.

شهردار

در بعضی از شوراها شهردار پس از انتخابات توسط اعضای شورا انتخاب میشود.

در برخی دیگر از شوراها شهردار مستقیماً توسط رای دهندگان انتخاب میشود. رای دهندگان در این شوراها یک ورق رای گیری را برای تکمیل انتخاب شهردار نیز دریافت خواهند کرد.

همه پرسی یا نظرسنجی

برخی از شوراها همچنین ممکن است برای تغییر ساختار شورا یک همه پرسی، یا یک نظرسنجی در مورد موضوعی در جامعه شما برگزار کنند.

برای تکمیل یک همه پرسی یا ورق نظرسنجی، راهنمایی ها را برای علامت زدن «بله» یا «خیر» دنبال کنید.