Go to content

Political donations | Siyasi Bağışlar

On this page

Bu bilgiler, NSW Eyaletinde, daha geniş kitlelerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla İngilizce dışındaki dillere tercüme edilmiştir. Doğru tercüme edilmesi için çaba gösterilmiştir ancak, hatasız tercüme yoktur. Resmi metin, bu internet sitesinin İngilizce sürümüdür. Metinlerin tercümesinden doğan farklılık ve uyuşmazlıkların, kurallara uyulması veya uygulanmaları konusunda yasal sonuçları bulunmamaktadır. Tercüme edilmiş metinde bulunan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız varsa, lütfen metinlerin İngilizce sürümüne bakınız.

Siyasi Bağışlar

Siyasi partiler, adaylar, siyasetle ve seçimlerle ilgili diğer kişi ve kurumlar, özellikle seçim hazırlıkları sürecinde bağış veya başka türden destek isteyebilirler.

Siyasi bağış, siyasi bir partiye, NSW Eyaleti Parlamentosuna ya da NSW Eyaleti yerel belediyesine seçilmiş bir üyeye, NSW Eyalet veya yerel seçimlerinde aday veya adaylara veya bağışı seçimle ilgili harcamalarda kullanacak olan ya da başka bir kişiye siyasi bağış yapacak olan kişilere verilen hediyedir.   Bir siyasi partinin, adayın veya seçime katılan diğer bir kişinin bir mali yıl içerisinde siyasi bağışçıdan kabul edebileceği toplam miktarın bir limiti vardır.   Bu ‘üst limitler’, her mali yılda belirlenerek NSW Seçim Kurulunun internet sitesinde yayınlanır

Siyasi bağış yapılırken, bağış yapılan kişinin, bağışçının meşru olduğundan ve bağışın da üst limit kuralına uygun olduğundan emin olması için, bağışçıya isim ve adresi sorulabilir.

Siyasi bağış türleri

Siyasi bağışlar, NSW Eyalet ve yerel hükümet seçimleri veya NSW Eyalet parlamentosuna ya da yerel belediyelere seçilmiş üyeler için yapılan bağışlardır

Siyasi bağış örneklerine aşağıda görülenler dahildir:

 • nakit bağışlar
 • mal ve hizmet olarak yapılan bağışlar
 • ücretsiz veya indirimli hizmetler
 • yardım toplama etkinlik veya çekilişlerine katılımı ya da bir yarar elde etmeyi sağlayacak giriş ücreti veya katılım için yapılan ödemeler 
 • bir siyasi partiye, parti üyesinin, bir kişinin veya partiye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişinin ödediği yıllık veya diğer aidatlar
 • faizsiz banka kredisi

NSW Eyaletinde siyasi bağışlara aşağıdakiler dahil değildir:

 • vasiyet edilen bağışlar
 • sadece bir federal seçim veya bir federal parlamento üyesi için yapılan veya New South Wales dışındaki bir seçim veya New South Wales dışında seçilen bir üye için yapılan bağış.

Beyan edilmesi gereken siyasi bağışlar

Beyan edilmesi gereken siyasi bağış, 1000 dolar veya üzerindeki bağıştır. Bu, bir bağışçının aynı gerçek veya tüzel kişiye bir mali yıl içerisinde yaptığı toplam 1000 dolar veya üzeri birden çok bağışı kapsar.

Beyan edilmesi gereken siyasi bağış yapan kişiye asıl siyasi bağışçı denir.

Beyan edilmesi gereken bağışın yapıldığı siyasi parti, seçilmiş üye, aday veya seçim katılımcıları, bağışı aldıklarında, asıl siyasi bağışçıya makbuz vermek zorundadır.   

Mal veya hizmet olarak yapılan bağışlar için, asıl siyasi bağışçıya alındı belgesi verilmesi zorunludur.  

Küçük miktarda siyasi bağışlar

Küçük miktarda siyasi bağış, 1000 dolardan az olan bağıştır.    

Aynı kişiye, bir mali yıl içinde yapılan muhtelif miktarlardaki bağışlar, toplam miktara bakıldığında beyan edilmesi gereken siyasi bağış sınıfına girebilir.    

Siyasi bağışçılar, küçük miktarlarda yapmış oldukları birçok bağışın toplamının 1000 dolar ya da üzerinde olup olmadığını belirleyebilmek için, kayıtlarını doğru tutmak zorundadır. 

Kimler bağış yapabilir?

NSW Eyaletinde, siyasi bağışçı olabilmek için katı kurallar vardır.  Bir bağışçının;

 • federal seçimler veya NSW Eyalet ya da yerel hükümet seçimlerinde seçmen olarak kayıtlı olması, veya 
 • tüzel kişi ise, Avustralya Menkul Değerler ve Yatırımlar Komisyonunca tanınan Avustralya İş Kayıt Numarası ya da benzer bir numarası olması, veya 
 • NSW Seçim Komisyonu tarafından, siyası bağışçı olmasına onay verilmiş gerçek veya tüzel kişi olması gereklidir.  

Bazı şirketlerin, kişilerin ya da ortaklarının siyasi bağışçı olmaları engellenmiştir.

 • emlak komisyoncuları
 • tütün mamulleri sektörü tüzel kişileri
 • alkollü içecek ve kumar sektörü tüzel kişileri-bunlara faaliyeti bahis, iddia ve diğer kumar türleri olan kayıtlı kulüpler de dahildir.  
 • yasaklı bağışçıların ait olduğu sektörlerin temsilcileri ve onların ortakları.

Yasal olmayan siyasi bağışlar

Bazı siyasi bağışlar yasal değildir. Eğer bir kişi yasal olmayan bağış yapıyor ya da böyle bir bağışı kabul ediyorsa suç işlemiş sayılabilir ve NSW Seçim Kurulu tarafından hakkında dava açılabilir. 

Yasal olmayan bağışlara örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir;

 • 100 doların üzerinde nakit olarak yapılan bağışlar. 100 doların üzerindeki siyasi bağışlar elektronik transfer yoluyla veya çek olarak yapılmalıdır.
 • Beyan edilmesi gereken isimsiz siyasi bağışlar,
 • yasaklı bağışçıların yaptığı bağışlar,  
 • üst limiti aşan bağışlar.  

Siyasi bağışların açıklanması

Açıklanabilir siyasi bağış yapan kişiye asıl siyasi bağışçı denir. Asıl siyasi bağışçılar yaptıkları siyasi bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi NSW Seçim Kuruluna bildirmek zorundadır. Beyan edilmesi gereken siyasi bağışların her mali yılın sonunda beyanı zorunludur. Siyasi partiler, seçilmiş üyeler, adaylar ve seçimin diğer katılımcıları da yaptıkları ve kendilerine yapılan bağışları açıklamak zorundadır. Asıl siyasi bağışçıların beyanları, siyasi parti, aday ve diğerlerinin beyanları ile örtüşmelidir. 

Bir beyanın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz. 

NSW Seçim Kurulu yapılan tüm beyanları internet sitesinde yayınlar. 

Bağış toplama etkinlikleri, bağışlar ve kurallar

Seçimlere katılan siyasi partiler, politikacılar ve adaylar partileri ya da seçim kampanyaları için sık sık bağış toplama etkinlikleri düzenler. Bu etkinliklerle ilgili kuralları bilmek önemlidir.

Örneğin, böyle bir etkinliğe gitmek ya da katılmak için bilet veya bağış toplama etkinliğinde satılan bir eşyayı almak için yaptığınız ödeme siyasi bağıştır. 

Başkalarının sizinle bu etkinliğe katılması için ödeme yaparsanız, onların adına ödediğiniz bu miktar yaptığınız siyasi bağışa dahil olur. 

Bağış toplama amacıyla yapılan açık artırmada sizin teklifiniz kazanırsa ya da orada bulunduğunuz sırada çekilişe katılırsanız, bu da genel anlamda bağış toplama etkinliğinde siyasi bağış örneğidir.

Eğer bağış toplama etkinliğinde yaptığınız siyasi bağışlar, beyan edilmesi gereken bağışlar ise bunları NSW Seçim Kurula bildirmeniz gerekebilir. 

Bize ulaşın

Sorularınız varsa, bize 1300 022 011 numaralı telefondan ulaşabilir ya da fdc@elections.nsw.gov.au adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. Tercümana ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen 131 450 numaralı telefondan Ulusal Telefonla Tercümanlık Hizmetlerini (TIS National) arayınız ve 1300 022 011 telefon numarasından NSW Seçim Kurulunu aramalarını rica ediniz.

Videolar

Siyasi bağış kurallarını kısaca gözden geçirmek için aşağıdaki videoları izleyiniz.