Go to content

L-elezzjonijiet tal-Gvernijiet Lokali ta’ NSW tal-2024

L-elezzjonijiet tal-Gvernijiet Lokali ta’ NSW tal-2024 se jsiru nhar is-Sibt, 14 ta' Settembru 2024. Li tivvota huwa obbligatorju.

On this page

Tagħrif dwar l-elezzjonijet tal-gvernijiet lokali

New South Wales huwa maqsum f’128 żoni ta' gvern lokali (local government areas). Kull żona ta' gvern lokali hija mmexxija minn kunsill u l-votanti fkull żona jeleġġu nies biex jirrappreżentawhom fil-kunsill. Il-membri eletti ta' kunsill jissejħu kunsilliera u l-kap ta' kunsill huwa s-sindku (mayor).

Xi żoni tal-gvern lokali huma maqsuma fi swali (wards). Jekk tgħix f’żona tal-kunsill maqsuma, tivvota biss għall-ward li int tkun irreġistrat fiha.

Il-votanti f’ċerti oqsma jivvutaw ukoll biex jaħtru s-sindku tagħhom. Foqsma oħra, is-sindku jintgħażel mill-kunsilliera eletti.

Ir-rwol tal-kunsilli

Ir-rwol tal-kunsilli lokali fi New South Wales huwa li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet ta' belt jew ta' komunità lokali 

Ir-responsabbiltajiet tal-kunsill jinkludu:

  • deċiżjonijiet ta' ppjanar u ta' tqassim mill-ġdid taż-żoni (rezoning)
  • toroq lokali u l-infrastuttura tal-ilma
  • libreriji, faċilitajiet sportivi u parks
  • ġbir taż-żibel tad-dar u riċiklaġġ. 

Kif inkun naf li għandi bżonn nivvota? 
(Kif tirreġistra biex tivvota)

Trid tirreġistra biex tivvota jekk għandek l fuq minn 18-il sena u inti ċittadin Awstraljan. 

Huwa obbligatorju li wieħed jivvota. Il-votazzjoni tippermettilek tagħżel lil min jirrappreżentak fil-gvern federali, statali u lokali.  

Tista' tirreġistra biex tivvota jekk inti:

  • ċittadin Awstraljan, u 
  • Għandek 16-il sena jew aktar (imma ma tistax tivvota qabel ma jkollok 18-il sena), u
  • Għext fl-indirizz tiegħek preżenti għal mill-inqas xahar.

Inti tista' tirreġistra biex tivvota jew taġġorna d-dettalji tar-reġistrazzjoni tiegħek fuq il-websajt tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana, jew billi timla formola stampata

Ladarba r-reġistrazzjoni tiegħek tkun lesta, tirċievi konferma ta' ismek kif jidher fir-reġistru elettorali, u liema diviżjoni elettorali federali, id-distrett elettorali statali, u ż-żona tal-gvern lokali li inti rreġistrat fih.  

Il-proċess ta' reġistrazzjoni huwa bl-Ingliż. 

Għażliet kif tivvota

Hemm għadd ta' għażliet kif tivvota fl-elezzjonijiet tal-Gvernijiet Lokali ta' NSW tal-2024.

Għal dawn l-elezzjonijiet, tista' tivvota:

  • personalment qabel jum l-elezzjoni fpost ta' qabel il-votazzjoni (jekk inti eliġibbli), jew
  • personalment fil-jum tal-elezzjoni, jew
  • bil-vot postali (jekk inti eliġibbli).

Biex tiċċekkja fejn tista' tivvota fil-jum tal-elezzjoni jew qabel, daħħal l-indirizz tiegħek fit-tfittxija tal-indirizzi hawn 

Daħħal l-indirizz ta' fejn int irreġistrat għall-vot biex issib lista ta' postijiet ta' votazzjoni u informazzjoni dwar il-ħinijiet tal-ftuħ u l-aċċessibilità ta' kull post. 

Jekk inti għami jew għandek vista baxxa, tista' tivvota bit-telefon permezz ta' operatur li jgħinek billi ċċempel 1300 248 683 biex tirreġistra u tivvota.

Tista' tivvota darba biss fdawn l-elezzjonijiet.

Karti tal-vot għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali

Meta jasal iż-żmien li tivvota, tingħata karta tal-vot waħda jew aktar biex timla, skont fliema żona tal-kunsill jew sessjoni tkun irreġistrat biex tivvota fiha. 

Il-votanti kollha se jingħataw karta tal-vot għall-kunsillieri, biex jimlewha. Tista' tirċievi wkoll karta tal-vot għas-sindku, karta tal-votazzjoni tar-referendum u/jew karta tal-votazzjoni.

Aqra bir-reqqa l-istruzzjonijiet fuq kull karta tal-vot. L-istruzzjonijiet huma miktuba bl-Ingliż.
 
Ftakar, li jekk qed tivvota personalment u teħtieġ l-għajnuna, staqsi lill-ħaddiema tal-elezzjoni biex jirranġawlek għal interpretu bit-telefon. Tista' wkoll iġġib ħabib, membru tal-familja jew persuna li tieħu ħsiebek biex tgħinek tifhem l-istruzzjonijiet tal-votazzjoni.

Kunsillier

Xi kunsilli huma maqsuma f’żoni iżgħar imsejħa wards. Jekk tgħix fwieħed minn dawn il-kunsilli, int se tivvota għall-kunsilliera biex jirrappreżentaw il-ward tiegħek, li jingħaqdu ma' kunsilliera minn wards oħra fil-kunsill.

Fxi kunsilli, il-karta tal-vot se jkollha linja ħoxna taqsam il-paġna, bi kwadri tal-votazzjoni kemm il fuq kif ukoll taħt il-linja. Fuq dawn il-karti tal-vot, tista' timmarka l-preferenzi tiegħek jew fuq il-linja, jew taħt il-linja. Aqra l-istruzzjonijiet bir-reqqa.

Sindku

Fxi kunsilli, is-sindku jintgħażel mill-kunsilliera wara l-elezzjoni.

Fkunsilli oħra, is-sindku jiġi elett direttament mill-votanti. Il-votanti fdawn il-kunsilli se jirċievu wkoll karta tal-vot biex jeleġġu s-Sindku.

Referendum jew votazzjoni

Xi kunsilli jistgħu wkoll jagħmlu referendum biex potenzjalment jibdlu l-istruttura tal-kunsill, jew jivvutaw dwar xi kwistjoni fil-komunità tiegħek.

Biex timla vot ta' referendum jew karta tal-votazzjoni, segwi l-istruzzjonijiet dwar kif timmarka YES” jew NO”.