Go to content

Political donations | Političke donacije

On this page

Ove informacije su prevedene na jezike etničkih zajednica u obrazovne svrhe. Dosta napora je uloženo u pružanju točnih prijevoda, međutim, niti jedan prijevod nije savršen. Službeni tekst je verzija ove web internetske stranice na engleskom jeziku. Bilo kakva odstupanja ili razlike nastale u prijevodima nemaju pravni učinak u svrhu ili provedbe odredbi.

Ako se pojave bilo kakva pitanja u vezi s točnošću podataka sadržanih u prevedenim informacijama, pogledajte englesku verziju materijala na ovoj web stranici koja je službena verzija.

Političke donacije

Političke stranke, kandidati i drugi pojedinci i organizacije koji sudjeluju u politici ili izborima mogu tražiti donacije ili druge oblike potpore, osobito uoči izbora.

Politička donacija je dar političkoj stranci, ili u korist političke stranke, izabranog člana parlamenta NSW-a ili lokalnog vijeća NSW-a, kandidata ili skupine kandidata za državnu vladu ili lokalnu upravu NSW-a ili osobe koja koristi donaciju za izborne troškove ili davanje političke donacije drugoj osobi.

Postoje ograničenja ukupnog iznosa koji politička stranka, kandidat ili drugi izborni sudionik može prihvatiti od političkog donatora u istoj financijskoj godini. Ta se ‘ograničenja donacija' prilagođavaju svake financijske godine i objavljuju se na web stranici Izborne komisije NSW-a.

Prilikom davanja političke donacije od donatora se može tražiti ime i adresa kako bi primatelj mogao potvrditi da je donator zakonit i da je donacija u skladu s ograničenjima donacija.

Političkih donacija videozapisi

Vrste političkih donacija

Političke donacije su donacije za izbore državne ili lokalne vlade NSW-a ili izabrane članove parlamenta ili lokalnih vijeća NSW-a.

Primjeri političkih donacija uključuju:

 • novčane darove

 • nenovčane darove

 • besplatne usluge ili usluge s popustom

 • doprinose, pristupnine ili druge uplate za sudjelovanje ili koristi, ili akcije za prikupljanje sredstava

 • godišnje ili druge pretplate koju političkoj stranci plaća član stranke ili osoba ili entitet za pripadnost stranci

 • nenaplaćene kamate na zajam.

Političke donacije u NSW-u ne uključuju:

 • oporuke

 • dar učinjen isključivo u svrhu saveznih izbora ili člana saveznog parlamenta ili izbora izvan Novog Južnog Walesa ili izabranog člana izvan Novog Južnog Walesa.

Političke donacije koje se moraju prijaviti

Politička donacija koja se mora prijaviti je donacija u vrijednosti od $1,000 i više. To uključuje višestruke donacije koje je isti donator dao istom primatelju u istoj financijskoj godini, a koje imaju ukupnu vrijednost od $1000 i više.

Osoba koja daje političku donaciju koja se prijavljuje naziva se glavnim političkim donatorom.

Kad politička stranka, izabrani član, kandidat ili drugi sudionik u izborima primi političku donaciju koja se prijavljuje, glavnom političkom donatoru mora se izdati potvrda.

Za nemonetarne donacije glavnom političkom donatoru mora se izdati potvrda.

Male političke donacije

Mala politička donacija je politička donacija manja od $1,000.

Ako se više financijskih donacija daje istoj osobi u financijskoj godini, one mogu postati političke donacije koje se, kada se zbroje, moraju prijaviti.

Politički donatori trebali bi voditi računa o točnoj evidenciji kako bi mogli utvrditi jesu li dali višestruke male donacije koje su, kada se zbroje, postale politička donacija koja se mora prijaviti.

Tko može dati donacije?

U Novom Južnom Walesu postoje stroga pravila o tome tko može dati političke donacije. Donator mora biti:

 • pojedinac upisan za glasovanje na saveznim izborima ili na izborima za državnu ili lokalnu vladu u Novom Južnom Walesu, ili

 • subjekt s poslovnim brojem kojeg priznaje australska Komisija za vrijednosne papire i ulaganja (Australian Securities and Investments Commission) (npr. ABN ili ACN), ili

 • fizička ili pravna osoba kojoj je Izborno povjerenstvo NSW-a odobrilo davanje političkih donacija.

Određenim korporacijama, pojedincima i njihovim bliskim suradnicima zabranjeno je davanje političkih donacija.

U zabranjene donatore spadaju:

 • investitori u nekretnine

 • poslovni subjekti duhanske industrije

 • poslovni subjekti industrije alkoholnih pića ili kockanja

 • bliski suradnici ili organizacije koje zastupaju industriju zabranjenih donatora.

Protuzakonite političke donacije

Određene političke donacije su nezakonite. Ako osoba daje ili prihvaća političku donaciju koja je nezakonita, moguće je  da čini kazneno djelo te bi mogla bi biti krivično gonjena pred sudom od strane Izbornog povjerenstva NSW-a.

Primjeri nezakonitih političkih donacija uključuju:

 • donacije u gotovini od preko $100. Političke donacije veće od $100 moraju se dostavljati elektroničkim putem ili čekom

 • anonimne političke donacije

 • donacije zabranjenih donatora

 • donacije koje premašuju ograničenja.

Objava političkih donacija

Osoba koja daje političku donaciju koja se mora prijaviti naziva se glavnim političkim donatorom. Glavni politički donatori moraju prijaviti podatke o političkim donacijama koje daju Izbornom povjerenstvu NSW-a. Objavljivanje političkih donacija koje se moraju prijaviti mora se vršiti svake godine po završetku financijske godine. Informacije o načinu prijave dostupne su na našoj web stranici.

Političke stranke, izabrani članovi, kandidati i drugi izborni sudionici moraju također objaviti političke donacije koje daju i primaju. Objave glavnih političkih donatora pomažu u potvrđivanju točnosti onoga što su političke stranke, kandidati i drugi izborni sudionici prijavili.

Izborno povjerenstvo NSW-a po zakonu mora objaviti sve prijave objavljene na svojoj web stranici radi transparentnosti.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na 1300 022 011 ili emailom na fdc@elections.nsw.gov.au. Ako trebate tumača, nazovite TIS National na 131 450 i zamolite ih da nazovu Izborno povjerenstvo NSW-a (NSW Electoral Commission) na 1300 022 011.