Go to content

Political donations | Političke donacije

On this page

Ove informacije su prevedene na druge jezike (osim engleskog) kako bi se olakšao angažman šire zajednice u NSW-u. Iako su uloženi svi napori da se osiguraju točni prijevodi, nijedan prijevod nije savršen. Službeni tekst je verzija ove web stranice na engleskom jeziku. Bilo kakva odstupanja ili razlike u prijevodima nemaju učinak u svrhu zakonske usklađenosti ili provedbe. Ako se pojave bilo kakva pitanja vezana uz točnost prevedenih informacija, pogledajte englesku verziju materijala.

Političke donacije

Političke stranke, kandidati i drugi pojedinci i organizacije koji sudjeluju u politici ili izborima mogu tražiti donacije ili druge oblike potpore, osobito uoči izbora.

Politička donacija je dar političkoj stranci, ili u korist političke stranke, izabranog člana parlamenta NSW-a ili lokalnog vijeća NSW-a, kandidata ili skupine kandidata za državnu vladu ili lokalnu upravu NSW-a ili osobe koja koristi donaciju za izborne troškove ili davanje političke donacije drugoj osobi. Postoje ograničenja ukupnog iznosa koji politička stranka, kandidat ili drugi izborni sudionik može prihvatiti od političkog donatora u istoj financijskoj godini. Ta se ograničenja donacija prilagođavaju svake financijske godine i objavljuju se na web stranici Izborne komisije NSW-a.

Prilikom davanja političke donacije od donatora se može tražiti ime i adresa kako bi primatelj mogao potvrditi da je donator zakonit i da je donacija u skladu s ograničenjima donacija. 

Vrste političkih donacija 

Političke donacije su donacije za izbore državne ili lokalne vlade NSW-a ili izabrane članove parlamenta ili lokalnih vijeća NSW-a.

Primjeri političkih donacija uključuju:

 • novčane darove
 • nenovčane darove
 • besplatne usluge ili usluge s popustom
 • doprinose, pristupnine ili druge uplate za sudjelovanje ili koristi, ili akcije za prikupljanje sredstava 
 • godišnje ili druge pretplate koju političkoj stranci plaća član stranke ili osoba ili entitet za pripadnost stranci
 • nenaplaćene kamate na zajam.

Političke donacije u NSW-u ne uključuju:

 • oporuke
 • dar učinjen isključivo u svrhu saveznih izbora ili člana saveznog parlamenta ili izbora izvan Novog Južnog Walesa ili izabranog člana izvan Novog Južnog Walesa.

Političke donacije koje se moraju prijaviti 

Politička donacija koja se mora prijaviti je donacija u vrijednosti od $1,000 i više. To uključuje višestruke donacije koje je isti donator dao istom primatelju u istoj financijskoj godini, a koje imaju ukupnu vrijednost od $1000 i više.

Osoba koja daje političku donaciju koja se prijavljuje naziva se glavnim političkim donatorom.

Kad politička stranka, izabrani član, kandidat ili drugi sudionik u izborima primi političku donaciju koja se prijavljuje, glavnom političkom donatoru mora se izdati potvrda. 

Za nemonetarne donacije glavnom političkom donatoru mora se izdati potvrda. 

Male političke donacije 

Mala politička donacija je politička donacija manja od $1,000.

Ako se više financijskih donacija daje istoj osobi u financijskoj godini, one mogu postati političke donacije koje se, kada se zbroje, moraju prijaviti. 

Politički donatori trebali bi voditi računa o točnoj evidenciji kako bi mogli utvrditi jesu li dali višestruke male donacije koje ukupno iznose do $1,000 ili više.

Tko može dati donacije? 

U NSW postoje stroga pravila o tome tko može dati političke donacije. Donator mora biti:

 • pojedinac upisan za glasovanje na saveznim izborima ili na izborima za državnu ili lokalnu vladu u Novom Južnom Walesu, ili 
 • subjekt s australskim poslovnim ili drugim brojem priznatim od Australske komisije za vrijednosne papire i investicije (Australian Securities and Investments Commission), ili
 • fizička ili pravna osoba kojoj je Izborno povjerenstvo NSW-a odobrilo davanje političkih donacija. 

Određenim korporacijama, pojedincima i njihovim bliskim suradnicima zabranjeno je davanje političkih donacija: 

 • investitori u nekretnine
 • poslovni subjekti duhanske industrije
 • poslovni subjekti industrije alkoholnih pića ili kockanja – uključujući registrirane klubove koji se bave, klađenjem ili drugim kockanjem 
 • bliski suradnici i organizacije koje zastupaju industriju zabranjenih donatora. 

Protuzakonite političke donacije 

Određene političke donacije su nezakonite. Ako osoba donira ili prihvati političku donaciju koja je nezakonita, moguće je da čini kazneno djelo te može biti krivično gonjena pred sudom od strane Izbornog povjerenstva NSW-a. 

Primjeri nezakonitih političkih donacija uključuju:

 • donacije u gotovini od preko $100. Političke donacije veće od $100 moraju se dostaviti elektroničkim putem ili čekom
 • anonimne političke donacije koje moraju biti prijavljene 
 • donacije zabranjenih donatora
 • donacije koje premašuju ograničenja.

Objava političkih donacija

Osoba koja daje političku donaciju koja se mora prijaviti naziva se glavnim političkim donatorom. Glavni politički donatori moraju objaviti podatke o svojim političkim donacijama Izbornom povjerenstvu NSW-a Glavni politički donatori moraju objaviti političke donacije nakon završetka svake financijske godine. Političke stranke, izabrani članovi, kandidati i drugi izborni sudionici moraju također objaviti političke donacije koje daju i primaju. Objave glavnih političkih donatora pomažu u potvrđivanju točnosti onoga što su političke stranke, kandidati i drugi prijavili.

Informacije o tome kako objaviti podatke dostupne su ovdje

Izborno povjerenstvo NSW-a objavljuje sve prijave objavljene na svojoj web stranici. 

Prikupljanje sredstava, donacije i pravila

Političke stranke, političari i kandidati koji se natječu na izborima često održavaju događaje prikupljanja sredstava za svoju stranku ili izborne kampanje. Važno je znati pravila koja vrijede za takve događaje.

Ako platite prisustvo ili sudjelovanje u takvom događaju, na primjer, kupnjom ulaznice ili nekog drugog predmeta u sklopu prikupljanja sredstava, iznos koji plaćate je politička donacija. 

Ako platite prisustvovanje drugih osoba zajedno s vama, politička donacija koju dajete uključuje iznos koji plaćate u njihovo ime. 

Davanje pobjedničke ponude na aukciji za prikupljanje sredstava ili kupnja ulaznica za tombolu dok ste tamo također je uobičajeni primjer davanja političkih donacija na događaju prikupljanja sredstava.

Od vas se može tražiti da izbornoj komisiji NSW-a otkrijete političke donacije koje ste dali na prikupljanju sredstava ako se radi o donacijama koje se moraju prijaviti. 

Kontaktirajte nas 

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na 1300 022 011 ili emailom na fdc@elections.nsw.gov.au. Ako trebate tumača, nazovite TIS National na 131 450 i zamolite ih da nazovu Izborno povjerenstvo NSW-a (NSW Electoral Commission) na 1300 022 011.

Videozapisi

Za kratki pregled propisa političkih donacija, pogledajte video u nastavku.