Go to content

Political donations | Политичке донације

On this page

Информације у овом тексту су преведене са енглеског на друге језике у сврху ангажовања шире друштвене заједнице Новог Јужног Велса. Упркос свим напорима да се текст преведе веродостојно, ниједан превод није савршен. Званична верзија текста је на енглеском језику и налази се на овом вебсајту. Било која неподударност или одступање превода од изворног текста неће имати никакав утицај на спровођење законских мера нити вашу обавезу да се придржавате законских правила. У случају да се тачност преведених информација доведе у питање, молимо вас да консултујете оригинални текст на енглеском језику.

Политичке донације

Политичке партије, кандидати и други појединци и организације који су укључени у политику или изборе могу да траже донације или друге врсте помоћи, поготово када се приближавају избори.

Политичка донација је поклон политичкој партији, изабраном посланику парламента НЈВ-а или локалне општине у НЈВ-у, кандидату или групи кандидата који учествују у државним изборима или изборима за локалну управу у НЈВ-у, или особи која ту донацију користи за покривање изборних трошкова или као извор средстава за давање политичке донације другом лицу. Постоји лимит за укупни износ донације коју политичка партија, кандидат или други учесник у изборима може да прими од политичког донатора у току једне фискалне године. Овај такозвани ‘лимит за донације’ се ажурира сваке фискалне године и објављује на интернет страницама Изборне комисије НЈВ-а.

Када даје политичку донацију, од донатора могу да се траже име и презиме и адреса како би прималац могао да утврди да ли донатор има законско право на донацију и да донација не прелази лимит за донације.

Врсте политичких донација

Политичке донације обухватају донације за државне изборе или изборе за локалну управу у НЈВ-у, или донације изабраним посланицима парламента НЈВ-а или локалних општина.

Следећи примери спадају у политичке донације:

 • новац као поклон
 • друге врсте поклона 
 • бесплатне услуге или услуге по сниженим ценама
 • допринос, улазница или друга врста уплате у сврху учешћа, или остваривања користи од учешћа, на скуповима или догађајима за сакупљање средстава
 • плаћање годишњих или других врста претплата политичкој партији, од стране члана партије, појединца или правног лица, за припадност партији
 • кредит без наплаћене камате.

У политичке донације у НЈВ-у не спадају:

 • завештања 
 • поклон намењен искључиво за сврху савезних избора или за посланика у савезном парламенту, или за друге изборе изван граница Новог Јужног Велса, или за изабраног посланика изван граница Новог Јужног Велса.

Политичке донације које се морају пријавити

Политичка донација која се мора пријавити је донација у износу од 1.000 долара или више. То подразумева и вишеструке донације од стране истог донатора плаћене истом примаоцу у току једне фискалне године, које, када се саберу, износе 1.000 долара или више. 

Особа која даје овакву врсту донације позната је као значајни политички донатор.

Када политичка партија, изабрани посланик, кандидат или други учесник у изборима приме донацију која мора да се пријави, дужни су да значајном политичком донатору издају признаницу. 

За донације које нису новчане природе, значајном политичком донатору мора се издати потврда. 

Мале политичке донације

Малом политичком донацијом сматра се донација у износу мањем од 1.000 долара.

Када се већи број малих донација исплати истом примаоцу у току једне фискалне године, онда укупни износ може да постане политичка донација која мора да се пријави. 

Политички донатори морају да воде тачну евиденцију о свим донацијама како би били у стању да утврде да ли укупан износ свих њихових малих донација износи 1.000 долара или више. 

Ко може да дâ донацију?

У НЈВ-у су на снази стриктна правила о томе ко може да дâ политичку донацију. Донатор мора да буде:

 • особа која се налази на бирачком списку за савезне изборе, или на бирачком списку Новог Јужног Велса за државне изборе или изборе за локалну управу; или
 • правно лице које има аустралијски пословни број (тзв. ABN) или други регистарски број признат од стране Аустралијске комисије за хартије од вредности и инвестиције (Australian Securities and Investments Commission); или
 • особа или правно лице које је од Изборне комисије НЈВ-а добило одобрење да даје политичке донације. 

Одређеним корпорацијама, појединцима и њиховим блиским сарадницима је забрањено да дају политичке донације:

 • грађевинске фирме у инвестиционом сектору
 • фирме из области дуванске индустрије 
 • фирме које се баве алкохолним пићима и делатностима коцкања, укључујући регистроване клубове који имају кладионице или се баве другим видовима коцкања 
 • блиски сарадници противзаконитих донатора и организације које их заступају.

Противзаконите политичке донације

Одређене политичке донације се сматрају противзаконитим. Ако је особа противзаконито дала или примила донацију, та особа је починила кривично дело и може бити кривично гоњена од стране Изборне комисије НЈВ-а. 

Следећи примери обухватају противзаконите донације:

 • новчане донације у кешу преко 100 долара. Политичке донације у износу већем од 100 долара морају се уплатити електронски или путем чека. 
 • анонимне политичке донације које се морају пријавити
 • донације од стране противзаконитих донатора 
 • донације које прелазе лимит за донације. 

Пријава политичких донација

Политички донатор чија донација спада у донације које се морају пријавити је познат као значајни политички донатор. Значајни политички донатори морају да пријаве појединости о својим донацијама Изборној комисији НЈВ-а. Значајни политички донатори морају да пријаве све донације из категорије донација које се морају пријавити на крају сваке фискалне године. Политичке партије, изабрани посланици, кандидати и други учесници у изборима морају да пријаве политичке донације, било да су их дали или примили. Пријављивање донација од стране значајних политичких донатора помаже да се провери тачност онога што су пријавиле политичке партије, кандидати и други. 

Информације о томе како да пријавите донације налазе се овде

Изборна комисија НЈВ-а објављује све пријављене донације на свом вебсајту. 

Сакупљање средстава, донације и правила

Често политичке партије, политичари и кандидати који учествују на изборима одржавају скупове у сврху сакупљања средстава за њихову партију или изборну кампању. Важно је познавати правила која се односе на овакве скупове.

Примера ради, ако купите улазницу за један такав скуп или ако купите нешто на том скупу, новац који сте дали за улазницу или куповину сматра се политичком донацијом. 

Ако купите улазнице за друга лица која дођу са вама, новац који сте дали за њихове улазнице сматра се вашом политичком донацијом.

Такође један од честих примера политичке донације је и када на оваквим скуповима дате највећу понуду на аукцији или купите листиће томболе.

Ако ваше донације на оваквим скуповима спадају у категорију донација које се морају пријавити, онда ћете морати да их пријавите Изборној комисији НЈВ-а. 

Контактирајте нас

Ако имате било које питање, позовите нас на 1300 022 011 или нам пошаљите упит на имејл fdc@elections.nsw.gov.au. Ако вам је потребан тумач, позовите службу тумача TIS National на 131 450 и замолите их да вам позову Изборну комисију НЈВ-а на 1300 022 011.

Видео записи

Погледајте доле наведене видео записе који садрже кратак сажетак правила о политичким донацијама.